ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Маркетинг, просування товару

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Маркетинг, просування товару
1 2 3 4

Теорія комунікації в маркетингу (Скачати)
Засадні поняття про комунікацію в маркетинзі (Скачати)
Маркетингові комунікації: сутність, цілі, завдання (Скачати)
Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу (Скачати)
Норми, правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій (Скачати)
Рекламування товару. Загальні відомості (Скачати)
Маркетинг, комунікації, реклама (Скачати)
Стимулювання продажу товарів і послуг (Скачати)
Класифікація заходів стимулювання продажу товарів (Скачати)
Комунікативність стимулювання продажу товарів (Скачати)
Особливості застосування стимулювання продажу товарів (Скачати)
Планування заходів стимулювання продажу товарів (Скачати)
Досвід акцій зі стимулювання продажу товарів в Україні (Скачати)
Особливості державного стимулювання продажу продукції (Скачати)
Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз) (Скачати)
Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації (Скачати)
Робота з контактними аудиторіями (Скачати)
Паблік рилейшнз в органах влади (Скачати)
Специфічні заходи з паблік рилейшнз (Скачати)
Маркетингова політика комунікацій на виставках та ярмарках (Скачати)
Діяльність експонента після закриття виставки (ярмарку) (Скачати)
Робота виставки (ярмарку) (Скачати)
Організація участі підприємства у виставках та ярмарках (Скачати)
Прийняття рішення про участь у виставці (ярмарку) (Скачати)
Організація виставок і ярмарків. Загальні положення (Скачати)
Сучасні технології прямого маркетингу (Скачати)
Досвід визначних рекламістів США у галузі прямого маркетингу (Скачати)
Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення (Скачати)
Змішані засоби прямого маркетингу (Скачати)
Прямі поштові рекламні відправлення (Скачати)
Актуальність брендингу в економіці України (Скачати)
Прямий маркетинг. Загальні відомості (Скачати)
Застосування багаторівневого маркетингу та його особливості (Скачати)
Персональний продаж послуг. Загальні відомості (Скачати)
Організація ефективного персонального продажу (Скачати)
Модель персонального продажу товарів та послуг (Скачати)
Психологічні основи комунікацій в процесі персонального продажу (Скачати)
Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів (Скачати)
Упаковка й засоби товарної інформації (Скачати)
Інформаційні знаки та їхня комунікативна роль (Скачати)
Упаковка і фірмовий стиль (Скачати)
Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій (Скачати)
Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства (Скачати)
Персонал у маркетинговій роботі (Скачати)
Упаковка товару, вплив на споживача (Скачати)
Шпаргалки по маркетингу (Скачати)
Формування асортименту якості та конкурентоспроможності майонезу в Україні (Скачати)
Український ринок дитячого харчування: аспекти формування та проблеми розвитку асортименту та якості торгівлі ними в умовах ринку (Скачати)
Дрібнороздрібна торговельна мережа (Скачати)
Торговий асортимент. Поняття торгового асортименту (Скачати)
Товарооборот Поняття і значення товарообороту (Скачати)
Типи магазинів (Скачати)
Сутність оптової торгівлі та її функції і класифікація (Скачати)
Сутність і класифікація виставок (ярмарків) (Скачати)
Структура та зміст бізнес-плану торговельного підприємства (Скачати)
Укладання договорів, аналіз їх виконання. Договір як основа комерційних зв'язків торговельного підприємства (Скачати)
Поняття роздрібної торгівлі та класифікація торговельної мережі (Скачати)
Поняття логістики і матеріального потоку (Скачати)
Поняття витрат обігу та номенклатура їх статей (Скачати)
Поняття бізнес-плану (Скачати)
Поняття інфраструктури товарного ринку та її елементів (Скачати)
Поняття, функції та права товарної біржі (Скачати)
Особливості оптових продовольчих ринків (Скачати)
Основні показники витрат обігу та їх оцінка (Скачати)
Митна служба, підприємства-декларанти, Митні ліцензійні склади (Скачати)
Класифікація ринків (Скачати)
Заняття торговельною діяльністю (Скачати)
Заклади громадського харчування Класифікація закладів (підприємств) громадського харчування (Скачати)
Види, форми та специфіка життєвого циклу товару (Скачати)
Рекламно-інформаційна діяльність у системі маркетингу (Скачати)
Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством (Скачати)
Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства (Скачати)
Маркетингова сутність реклами, її класифікація та вибір форми реклами (Скачати)
Складання рекламних листів (Скачати)
Особливості банківського маркетингу в Німеччині (Скачати)
Чому виробники звертаються за послугами до торгових посередників (Скачати)
Збутова та комунікаційна політика в комлексі банківського маркетингу (Скачати)
Цінова політика в комлексі банківському маркетингу (Скачати)
Особливості ціноутворення на медикамент та предмети медичного призначення (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „NADIYA” (Скачати)
Збутова політика фармацевтичної фірми (Скачати)
Сегментація ринку і позиціонування товару (Скачати)
Процедури заборони (зупинення та вилучення) лікарських засобів на території України (Скачати)
Життєвий цикл товару (Скачати)
Методи прогнозування стану маркетингового середовища та кон’юнктури ринків (Скачати)
Планування заходів стимулювання продажу товарів на ринках продукції (Скачати)
Соціальні основи маркетингу (Скачати)
Розробка комплексу маркетингу фірми “Renesanse” (Скачати)
Маркетингова цінова політика підприємства (Скачати)
Життєвий цикл товару (Скачати)
Політика цін і умов продажу ПриватБанку (Скачати)
Ринок м’яса в Україні (Скачати)
Бізнес-контроль. Фінансовий контроль. Контроль за продажем та маркетингом. Інші види бізнес-контролю (Скачати)
Мета і логіка розробки маркетинг-плану (Скачати)
Ринок меблів (Скачати)
Ринок мийних засобів (Скачати)
Ринок мийних засобів (Скачати)
Брендинг— високоефективна технологія завоювання й утримання споживача. Директ-маркетинг (Скачати)
Парфюмерно-косметична компанія «L’ambrе» (Скачати)
Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики (Скачати)
Мотивація поведінки споживача (Скачати)
Етапи і методи маркетингових досліджень (Скачати)
Класифікація і характеристика посередників промислового ринку (Скачати)
Концепція життєвого циклу товару (Скачати)
Маркетингова політика розподілу товарів виробничого призначення (Скачати)
Основні цінові стратегії промислових підприємств (Скачати)
Особистий продаж товарів виробничого призначення (Скачати)
Особливості стимулювання збуту товарів виробничого призначення (Скачати)
Оцінювання рівня якості промислової продукції (Скачати)
Планування нових товарів (Скачати)
Показники якості промислової продукції і методи їх розрахунку (Скачати)
Політика і методи ціноутворення на промисловому ринку (Скачати)
Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток (Скачати)
Промисловий ринок як об'єкт промислового маркетингу (Скачати)
Процес товаропостачання і поведінка покупців (Скачати)
Роль служби маркетингу при розробці нового товару (Скачати)
Сегментування промислового ринку (Скачати)
Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності (Скачати)
Структура промислового ринку (Скачати)
Сутність, види і рівні нових виробів (Скачати)
Сутність, види і система маркетингової інформації. Джерела і методи збирання маркетингової інформації (Скачати)
Сутність, структура і формування маркетингової товарної політики (Скачати)
Сутність, функції і типи каналів розподілу товарів виробничого призначення (Скачати)
Сутність і завдання управління маркетингом на промисловому підприємстві (Скачати)
Сутність і класифікація товарів виробничого призначення (Скачати)
Сутність конкурентоспроможності продукції і методичні підходи до її оцінювання (Скачати)
Сутність якості промислової продукції і фактори, що впливають на неї (Скачати)
Суть, види і етапи просування промислових товарів на ринок (Скачати)
Суть, структура і основні об'єкти маркетингових досліджень (Скачати)
Суть, фактори та етапи ціноутворення (Скачати)
Учасники промислового ринку та їх взаємодія (Скачати)
Інновації в товарній політиці (Скачати)
Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових ринків підприємства (Скачати)
Еволюція розвитку внутрішньофірмової системи маркетингу (Скачати)
Маркетингова інформація: джерела, методи збирання (Скачати)
Маркетингова логістика (Скачати)
Маркетингове управління у сфері послуг (Скачати)
Маркетинг у системі управління підприємством. Маркетинг як одна з основних функцій бізнесу (Скачати)
Маркетинг у складі бізнес-плану фірми (Скачати)
Персональний продаж і прямий маркетинг (Скачати)
Планування програм маркетингу (Скачати)
Комплексне дослідження ринків (Скачати)
Реклама, стимулювання збуту і паблік рилейшнз (Скачати)
Стратегічний контроль маркетингу (Скачати)
Сутність і методологічні основи маркетингового менеджменту (Скачати)
Сутність контролю маркетингової діяльності фірми (Скачати)
Сутність маркетингової політики комунікацій (Скачати)
Сутність маркетингового планування, його завдання і принципи (Скачати)
Організація маркетингу на підприємстві. Сутність та основні принципи організації маркетингу на підприємстві (Скачати)
Управління каналами розподілу (Скачати)
Управління маркетинговими дослідженнями та оцінкою ринкових можливостей підприємства. Сутність, мета й основні завдання маркетингових досліджень (Скачати)
Управління розподілом товарів (Скачати)
Управління товаром. Сутність маркетингової товарної політики фірми (Скачати)
Управління товаром і його життєвий цикл (Скачати)
Управління торговим персоналом (Скачати)
Управління цінами (Скачати)
Управління ціноутворенням (Скачати)
Формування маркетингової стратегії фірми (Скачати)
Інтернет як сучасний метод збору первинної інформації для маркетингових досліджень (Скачати)
Логістика рекреації: сутність, методи, моделі (Скачати)
Маркетинг відносин в системі управління підприємством: теоретичний аспект (Скачати)
Маркетинговий підхід до організації інноваційної діяльності підприємства (Скачати)
Особливості функціонування і розвитку інфраструктури ринку праці України (Скачати)
Роль маркетингових досліджень на етапі розробки програмних продуктів (Скачати)
Управління товарними ризиками на основі маркетингу в торговельних підприємствах (Скачати)
Управлінські рішення у сфері основних маркетингу (Скачати)
Товар і його фактори (Скачати)
Шпаргалки з макроекономіки (Скачати)
Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями (Скачати)
Конкурентна боротьба на ринку нафтогазовидобутоку та нафтогазопереробки України (Скачати)
Конкурентоспроможність продукції та методи ії визначення (Скачати)
Концепції товаровиробництва, сучасні маркетингові комунікації (Скачати)
Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій (Скачати)
Методи і технології ефективного управління персоналом (Скачати)
Сегментування ринку споживчих товарів, товар, три рівні товару (Скачати)
Взаємовідносини між виробниками і споживачами в умовах ринку, життєвий циклу товару, його практичне використання (Скачати)
Основні функції маркетингу (Скачати)
Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства (Скачати)
Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТзОВ "Комфорт сервіс" (Скачати)
Ринок плодів та овочів України (Скачати)
Ціна і ринкова рівновага (Скачати)
Предмет, завдання та зміст маркетингу, маркетингове дослідження ринку (Скачати)
Підтвердження відповідності та сертифікація продукції (Скачати)
Загальні відомості про сертифікацію в Україні (Скачати)
Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Ціноутворення у сфері обігу споживчих товарів (Скачати)
Оцінка конкурентоспроможності ПП фірма „КВІЛТ” (Скачати)
Оцінка і сертифікація продукції та систем якості на підприємстві (Скачати)
Виробництво лікарських засобів на ОАО "Концерн Стирол" – історія і сучасність (Скачати)
Товарна політика підприємства маркетингової орієнтації (Скачати)
Товар і послуга як об’єкти маркетингової товарної політики. Товарний ринок (Скачати)
Товар і послуга як об’єкти маркетингової товарної політики. Товарний ринок (Скачати)
Якість як складова конкурентоспроможності товарів (Скачати)
Конкурентоспроможність товарів (Скачати)
Формування асортименту та управління ним (Скачати)
Формування асортименту та управління ним (Скачати)
Маркетинг товарів ринкової новизни (Скачати)
Маркетинг товарів ринкової новизни (Скачати)
Сервіс у системі товарної політики (Скачати)

1 2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП