ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Менеджмент » Телекомунікації в бізнесі

Системи передачі даних
Більшість сучасних телекомунікаційних систем використовуються не лише для спілкування, а й для обміну даними, тому необхідно вве-сти поняття «система передачі даних», яке тепер часто вживається.
У найпростішому випадку система передачі даних між точками А та В складається з таких елементів:
1. Кінцеве обладнання даних у точці А.
2. Інтерфейс між кінцевим обладнанням даних та апаратурою ка-налу даних.
3. Апаратури каналу даних у точці А.
4. Каналу передачі між точками А та В.
5. Апаратури каналу даних у точці В.
6. Інтерфейсу (стику) апаратури каналу даних.
7. Кінцевого обладнання в точці В.
Кінцеве обладнання даних (DTE — Data Terminal Equipment) — це узагальнене поняття, що використовується для опису пристрою кори-стувача або його частини. Може бути джерелом інформації, її отри-мувачем або тим і тим водночас. Часто як DTE виступає комп’ютер.
Апаратура каналу даних чи апаратура передачі даних (DCE — Data Communication Equipment) призначена для забезпечення мож-ливості передачі інформації між DTE по каналу певного типу. DCE може бути аналоговим модемом, якщо використовується аналого-вий канал, або пристроєм обслуговування каналу/даних, якщо вико-ристовується цифровий канал типу Е1/Т1 або ISDN.
Під каналом зв’язку розуміють сукупність середовища розповсюдження і технічних засобів передачі даних між двома канальними інтерфейсами.
Залежно від типу сигналів, що передаються, розрізняють анало-гові та цифрові канали зв’язку.
За режимом використання канали можуть бути комутовані й не-комутовані (виділені). У комутованих каналах фізичне з’єднання між абонентами створюється лише на час передачі інформації, а в інший час складові каналів зв’язку можуть бути використані інши-ми абонентами. Виділені канали створюються та існують упродовж певного інтервалу часу незалежно від передачі інформації; такі ка-нали орендуються в телефонних компаніях або (рідко) проклада-ються зацікавленою організацією.
З урахуванням можливостей зміни напрямків передачі інформа-ції канали поділяють на: симплексні, що забезпечують передачу ін-формації лише в одному напрямку; напівдуплексні, які дозволяють передавати інформацію почергово в обох напрямках; дуплексні, що передають інформацію одночасно в двох напрямках.
Залежно від швидкості передачі розрізняють: низькошвидкісні канали — із швидкістю передачі від 50 до 200 біт/с (телеграфні); се-редньошвидкісні — зі швидкістю передачі до 9600 біт/с (телефон-ні); високошвидкісні — зі швидкістю передачі понад 19 200 біт/с (радіо, телевізійні, волоконно-оптичні).
3. Класифікація телекомунікаційних систем
Телекомунікаційні системи можна розділити на групи:
1) за типом середовища передачі:
• кабельні (металеві, волоконно-оптичні), наприклад: телефон, телебачення кабельне, ЛОМ;
• безпровідні (радіохвилі, супутниковий зв’язок), наприклад: ра-діо, радіотелефон, супутниковий зв’язок, мережі ЕОМ на основі ра-діохвиль, інфрачервоного випромінювання;
2) за охоплюваною територією:
• локальні — зв’язок здійснюється на невеликих відстанях;
• глобальні (різняться способом організації взаємодії).
Локальні телекомунікаційні системи можна класифікувати за то-пологією:
• однорідні або з регулярною топологією (типу загальна шина, деревоподібні, кільцеві, зіркоподібні, чарункові чи повнозв’язані);
• неоднорідні або з нерегулярною топологією (не можна вирізни-ти типові варіанти, можуть бути комбінаціями типових топологій).
Глобальні телекомунікаційні системи можуть бути: ієрархічними, з опорною підмережею (рис. 3), з зірчастим з’єднанням.
Рис. 2. Ієрархічна глобальна телекомунікаційна система
Телекомунікаційні системи можуть класифікуватись і за інши-ми ознаками:
за способом комутації: з комутацією каналів (встановлення з’єднання) і комутацією пакетів (без встановлення з’єднання);
за використовуваними протоколами, за використовуваним технічним забезпеченням, за використовуваним програмним за-безпеченням — можна налічити декілька сотень різноманітних си-стем.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Системи передачі даних» з дисципліни «Телекомунікації в бізнесі»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Поняття та види банківських інвестицій
ЦІНОУТВОРЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ
Графіка
РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД
Вартість облігаційної позики


Категорія: Телекомунікації в бізнесі | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 2273 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП